Wet- en regelgeving

 

De Europese Unie heeft bepaald wat de minimumeisen zijn, voordat men een product als vermout op de markt mag brengen. Voor de liefhebbers: Verordening (EU) nr. 251/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad

Vereenvoudigd weergegeven:eu vlag

 • Vermout is een gearomatiseerde wijn.
  Onder gearomatiseerde wijnen verstaat men:
  • verkregen uit wijnbouwproducten volgens Europese definitie en voorschriften
  • bevat minimaal 75% wijn(bouwproducten) in volume
  • waaraan eventueel alcohol is toegevoegd;
  • waaraan eventueel kleurstoffen zijn toegevoegd;
  • waaraan eventueel druivenmost en/of gedeeltelijk gegiste druivenmost is toegevoegd;
  • die eventueel is verzoet;
  • met een effectief alcoholvolumegehalte van niet minder dan 14,5 % vol. en minder dan 22 % vol. en een totaal alcoholvolumegehalte van niet minder dan 17,5 % vol.
 • Vermout bevat toegevoegde alcohol
 • de kenmerkende smaak is verkregen door het gebruik van geschikte stoffen die zijn gewonnen uit soorten Artemisia.

Nog verder vereenvoudigd:
Vermout moet 75% wijn, toegevoegde alcohol bevatten zodat het alcohol gehalte minimaal 14,5% en maximaal 22% alcohol bevat en op smaak is gebracht door stoffen die gewonnen zijn uit Artemisia.


absintalsemAbsintalsem is een veelgebruikte smaakstof (en naamgever) voor vermout. Het maakt deel uit van het geslacht van Artemisia en staat ook bekend als grondstof voor Absint. D
e latijnse naam: Artemisia Absinthium. Absintalsem bevat het terpeen thujon dat smaak geeft aan absint en ook vermout. Het heeft een menthol-aroma. Thujon is nogal omstreden. Het schijnt in grote hoeveelheden hallucinaties te kunnen veroorzaken. De kans dat dit gebeurt is overigens vrij klein, wanneer je het oplost in alcohol. Je verliest waarschijnlijk eerder het bewustzijn door de alcohol, dan dat je iets merkt van het hallucinerend effect. De stof thujon zit overigens ook in oa. salie, tijm, rozemarijn en sommige muntsoorten.

De Europese Unie heeft ook regelgeving ten aanzien van het gehalte thujon in alcoholische dranken. Wederom voor de liefhebbers: Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen.

Vereenvoudigd weergegeven:

 • Niet-alcoholhoudende dranken, algemeen: max. 0,5 mg/kg
 • Alcoholhoudende dranken, algemeen: max. 10 mg/kg
 • Alcoholhoudende dranken,  van Artemisia-soorten geproduceerd: max. 35 mg/kg

Er zijn ook soorten planten van het Artemisia geslacht, die geen thujon bevatten. Bijvoet (Artemisia Vulgaris) is hier een voorbeeld van. Deze kun je dus gebruiken om een vermout te maken zonder thujon, zolang je er dan ook maar geen salie, tijm, rozemarijn of bepaalde muntsoorten gebruikt. Bijvoet (‘Mugwort’) wordt in de Verenigde Staten regelmatig gebruikt in vermouts, omdat voedselwetgeving daar eist dat voeding en dranken met ingrediënten van planten van het Artemisia geslacht vrij van thujon moeten zijn.

Let op! Ik wordt op geen enkele wijze gehinderd door enige juridische kennis. Bovenstaande tekst is niet meer dan een interpretatie door een leek.